de chakra's

 

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel, rad of schijf. In je energielichaam heb je 7 grote energiecentra, die de verbinding vormen tussen je fysieke lichaam en je geest.

Je chakra's zorgen ervoor dat je lichaam energie kan opnemen en dat deze energie verdeeld kan worden doorheen je fysieke lichaam.

 

Je kan de chakra's beschouwen als computerschijfjes die allerlei informatie en programma's bevatten. Programma's die te maken hebben met levensthema's. Elke chakra resoneert met een bepaalde trilling en heeft zijn eigen unieke programma.

 

1. MULHADARA of basis chakra

Het programma van je basischakra heeft te maken met fysieke veiligheid, je wortels, aarding, voeding, vertrouwen, gezondheid, huis, gezin, juiste grenzen, je plekje op aarde durven in te nemen.

 

Doel = funderen

kleur = Rood

Element = Aarde

Plaats = onderrug, stuitbeen

 

Je basischakra staat voor je FYSIEKE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFBEHOUD

Demon: ANGST

Basisrecht: Het recht om er te mogen zijn en te hebben.

 

Een evenwichtige basischakra uit zich in een goede gezondheid - levenskracht - goed geaard - op je gemak in je lichaam - vertrouwen in de wereld - gevoel van veiligheid en zekerheid - vermogen om te ontspannen en onbeweeglijk te zijn - stabiliteit - je kan goed in je eigen levensonderhoud voorzien - Je voelt je aanwezig in het hier en nu en je voelt een goede verbinding met je fysieke lichaam.

Mogelijke trauma's: Geboortetrauma - verlating, fysieke verwaarlozing - slechte fysieke band met de moeder - ondervoeding - ernstige ziekte of operatie - lichamlijk geweld/geweldadige omgeving - overgeërfde trauma's zoals overlevingsangsten van de ouders

 

Een onderactief basischakra: angstig - bekommerd - rusteloos, niet kunnen stilzitten - weinig focus en discipline - financiële problemen - zwakke grenzen - chronisch wanordelijk. Je zult je gemakkelijk onwelkom voelen. Je durft je plekje niet helemaal in te nemen - ontkoppeling van het lichaam - veel te licht.

 

Een overactieve basischakra uit zich vaak in: veel te zwaar, te veel eten - hamsteren, op het materiële gefixseerd, hebzucht, traag, lui, moe - angst voor verandering - verslaafd aan zekerheid - rigide grenzen.

 

Lichamelijke aandoeningen: Aandoeningen van de ingewanden, anus, dikke darm- aandoeningen van massieve delen van het lichaam, botten en tanden - problemen met de benen, voeten, knieën, onderrug en billen - eetstoornissen -vaak ziek (kan door een onderactieve of overactieve chakra zijn)

 

Helingsstrategie: Opnieuw verbinding maken met het lichaam - lichamelijke activiteiten - veel aanrakingen, massages - energetisch aarden - naar vroegste relaties met de moeder kijken - voice dialogue - het recht om er te zijn opeisen - familie opstellingen

 

Affirmaties:

Het is veilig voor me om er te zijn

De aarde ondersteunt me en vervult mijn behoeften

Ik hou van mijn lichaam en heb vertrouwen in zijn wijsheid

Ik ben in overvloed gedompeld

Ik ben hier en ik ben echt.

 

2. SWADHISTHANA of sacraal chakra

Het programma van je tweede chakra heeft te maken met beweging - emoties - seksualiteit - verlangen - behoeften - lust.

 

Doel = beweging en verbondenheid

Kleur = Oranje

Element = Water

Plaats = onderbuik, heiligbeen plexus

 

Je tweede chakra staat voor je FYSIEKE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFVOLDOENING

Demon: SCHULDGEVOEL

Basisrecht: Het recht om TE VOELEN EN PLEZIER TE HEBBEN;

 

Wanneer je tweede chakra open is stromen je gevoelens vrijelijk. We zien sierlijke bewegingen - emotionele intelligentie - vermogen om lust te ervaren - koestering van zichzelf en van anderen - vermogen om te veranderen - gezonde grenzen.

 

Mogelijke trauma's: seksueel misbruik - emotioneel geweld - onstabiele situaties - verwaarlozing, kilte, afwijzing - ontkenning van het gevoel van het kind, gebrek aan spiegeling - verstrikking - emotionele manipulatie - religieuze of morele strengheid tegen lust - lichamelijk misbruik - alcoholische gezinnen - overgeërde kwesties, ouders die hun eigen problemen rond seksualiteit niet hebben verwerkt.

 

Een onderactief tweede chakra uit zich in : rigiditeit van lichaam en gedrag - weinig sociale vaardigheden - ontzegging van plezier - excessieve grenzen - angst om te veranderen - gebrek aan verlangen, hartstocht, opwinding - frigiditeit, angst voor seksualiteit.

 

Een overactieve tweede chakra: verslaving aan genot - buitensporige sterke emoties - door emoties beheerst (hysterie, bipolaire stemmingswisselingen, crisisjunkies) - buitensporig gevoelig, overemotioneel - zwakke grenzen, schendt grenzen van anderen - manipulatie door verleiding - emotionele afhankelijkheid - obsessieve gehechtheid - uitspelen van seksualiteit - seksuele verslaving.

 

Lichamelijke aandoeningen: aandoeningen van de voortplantingsorganen, milt, urinewegen - menstruatieproblemen - seksuele disfuncties - pijn in de onderrug, last van de knieën - gebrek aan soepelheid - verdoofde zintuigen - geen zin meer in eten, seks, leven.

 

Helingsstrategie: Bewegingstherapie - emoties vrijlaten of indammen, wat van toepassing is - met het innerlijk kind werken - aan grenzen werken - leuke dingen laten doen - sensorische intelligentie ontwikkelen.

 

Affirmaties:

Ik verdien plezier in mijn leven

Ik neem informatie uit mijn gevoelens op

Ik ben blij met met seksualiteit

Ik beweeg gemakkelijk en moeiteloos

Het leven is leuk.

 

3. MANIPURA of zonnevlecht of 3 de chakra

Het programma van je derde chakra heeft te maken met beweging - energie - activiteiten - je persoonlijkheid - wil - gevoel van eigenwaarde - pro-activiteit - macht.

 

Doel = transformatie

Kleur = geel

Element = vuur

Plaats = maag gebied, plexus solaris

 

Je derde chakra staat voor je EGO IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFBEPALING

Demon: SCHAAMTE

Basisrecht: Het recht om TE HANDELEN EN EEN AFZONDERLIJK PERSOON TE ZIJN

 

Wanneer je derde chakra open is ben je verantwoordelijk, betrouwbaar - evenwichtig en een werkzame wil - goed gevoel van eigenwaarde , evenwichtige egosterkte - warme persoonlijkheid - zelfvertrouwen - spontaneïteit, speelsheid, gevoel voor humor - goede zelfdiscipline, besef van de eigen macht - in staat om uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Mogelijke trauma's: Schaamtegevoel bezorgen - autoritaire handelwijzen - onzekere situaties - onderdrukking van de wil - lichamelijke mishandeling, gevaarlijke omgeving, angst voor straf - verstrikking - emotionele manipulatie - niet bij de leeftijd passende verantwoordelijkheden - van ouder overgeërd schaamtegevoel

 

Een onderactief derde chakra uit zich in : weinig energie - zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren - weinig zelfdiscipline en vermogen om dingen af te maken - weinig gevoel van eigenwaarde - kil, emotioneel en/of lichamelijk - slechte spijsvertering - aangetrokken tot opwekkende middelen - slachtoffermentaliteit, anderen de schuld geven - passief - onbetrouwbaar.

 

Een overactieve derde chakra: Bovenmatig agressief, overheersend, toezicht uitoefenend - behoefte om gelijk te hebben, het laatste woord willen hebben - manipulatief, machtshonger, slinks - aangetrokken tot kalmerende middelen - woede aanvallen, gewelddadige uitbarstingen - koppigheid - sterke ambitie - prestatiegericht - arrogant - hyperactief.

 

Lichamelijke aandoeningen: Eetstoornissen - spijsverteringsproblemen, maagzweren - hypoglycaemie, diabetes - spierkrampen, spierstoornissen - chronische vermoeidheid - hoge bloeddruk - stoornissen van maag, alvleesklier, galblaas en lever.

 

Helingstrategie: Risico's durven nemen (onderactief chakra) - aarden en emotioneel contact - diepe ontspanning - spanningsbeheersing (overactieve chakra)- krachtige lichaamsbeweging - oosterse vechtkunsten - psychotherapie - ontwikkeling van egosterkte, laat woede vrijkomen of omvatten - werk aan schaamteproblemen - de wil versterken - autonomie aanmoedigen - voice dialogue - familieopstellingen

 

Affirmaties:

Ik eerbiedig mijn Innerlijke kracht - Ik voer taken met gemak en moeiteloos uit

Mijn innerlijke vuur brandt door alle blokkeringen en angsten heen

Ik kan alles wat ik wil.

 

4. ANAHATA of HART chakra (Anahata = ongeslagen)

Het programma van je hartchakra heeft te maken met liefde, evenwicht, liefde voor jezelf, relaties, intimiteit, anima/animus, devotie, naar buiten treden en opnemen.

Doel =liefde en evenwicht

Kleur = groen

Element = lucht

Plaats = borst, hart

 

Je vierde chakra staat voor je SOCIALE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFAANVAARDING - ACCEPTATIE VAN ANDEREN

Demon: VERDRIET

Basisrecht: Het recht om TE BEMINNEN EN BEMIND TE WORDEN

 

Wanneer je vierde chakra open is zie je een persoon die meedogend is, liefdevol, empathisch, houdt van zichzelf, altruïstisch, vreedzaam en evenwichtig, goed afweerstelsel.

 

Mogelijke trauma's: Afwijzing, verlating, verlies - schaamtegevoel bezorgen, voortdurende kritiek - geweld ten opzichte van de lagere chakra's, vooral de lagere, niet erkend verdriet , inclusief verdriet van de ouders- scheiding, dood van een dierbare - liefdeloze kille omgeving - voorwaardelijke liefde - seksueel of lichamelijk geweld - verraad

 

Een onderactief vierde chakra uit zich in : Asociaal, teruggetrokken, kil - Kritisch, veroordelend, onverdraagzaam ten opzichte van zichzelf en anderen, eenzaamheid, afzondering, depressie, angst voor intimiteit, angst voor relaties, gebrek aan empathie, narcisme

 

Een overactieve vierde chakra: Op anderen gericht ten koste van zichzelf - zwakke grenzen - veeleisend - op kleverige manier aanhankelijk - jaloezie - overdreven opofferend.

 

Lichamelijke aandoeningen: Stoornissen aan hart, longen, thymus, borsten, armen- kortademigheid - ingevallen borstkas - problemen met de bloedcirculatie - astma - deficiënt afweersysteem - spanning tussen schouderbladen, pijn in de borst

 

Helingsstrategie: Ademhalingsoefeningen, pranayama - armoefeningen, uitstrekken, intrekken - dagboek bijhouden, zelfontdekking - Psychotherapie: Aannamen over relaties onderzoeken, verdriet uiten, vergeving indien van toepassing, dialoog met innerlijk kind, werken aan gerichtheid op anderen ten koste van zichzelf, zelfacceptatie, integratie animus/anima - voice dialogue - familieopstellingen

 

Affirmaties:

Ik verdien liefde

Ik ben liefdevol ten opzichte van mezelf en van anderen

Er bestaat een oneindige vooraad liefde

Ik leef in harmonie met anderen.

5. VISSUDHA of KEEL chakra (Visshuda = zuivering)

Het programma van je keelchakra heeft te maken met Communicatie - creativiteit - luisteren - resonantie - je eigen stem vinden.

 

Doel = communicatie - creativiteit

Kleur = licht blauw

Element = geluid

Plaats = keel, hals

 

Je vijfde chakra staat voor je CREATIEVE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFEXPRESSIE

Demon: LEUGENS

Basisrecht: Het recht om DE WAARHEID TE SPREKEN EN TE HOREN TE KRIJGEN

 

Wanneer je vijfde chakra open is bezit je een volle stem - een goed luisteraar - goed gevoel voor timing en ritme - duidelijke communicatie - leeft creatief.

 

Mogelijke trauma's: Leugens, gemengde boodschappen - verbaal geweld, constant schreeuwen - buitensporige kritiek (blokkeert creativiteit) - geheimen (dreigt ze te verklappen) - autoritaire ouders (zeg niets terug!) - alcoholisme, aan chemische stoffen verslaafde familie (praat niet, vertrouw niet, voel niet)

 

Een onderactief vijfde chakra uit zich in : spreekangst - een kleine, zwakke stem - moeite met het verwoorden van gevoelens - introversie, verlegenheid - geen muzikaal gehoor - slecht ritmegevoel

 

Een overactieve vijfde chakra uit zich in:: te veel praten, praten als afweer - onvermogen tot luisteren - slecht begrip van geluiden/klanken - roddelen - dominerende stem, anderen onderbreken.

 

Lichamelijke aandoeningen: Stoornissen van keel, oren, stem, nek - verkrampte kaken - vergiftiging (volgt uit de naam van de chakra, die "zuivering" betekent)

 

Helingsstrategie: Nek en schouders losmaken - bevrijding van stem - zingen, chanten, galmen - verhaaltjes vertellen - in een dagboek schrijven - automatisch schrijven - oefenen in stil zijn (in geval van exces) - ongerichte vrije creativiteit - psychotherapie: communicatieve vaardigheden leren, communicatie leren afmaken, brieven schrijven, communiceren met het innerlijke kind, voice dialogue.

 

Affirmaties

Ik hoor en spreek de waarheid

Ik uit me met heldere bedoelingen

Creativiteit stroomt in en door mij

Mijn stem is noodzakelijk.

 

6. AJNA of DERDE OOG (Ajna = waarnemen en commanderen)

Het programma van je zesde lchakra heeft te maken met Beeld(vorming) -intuïtie - verbeelding - visualisatie - inzicht - dromen - visioenen

 

Doel = herkennen van patronen

Kleur = indiog

Element = licht

Plaats = voorhoofd, wenkbrauwen, derde oog

 

Je zesde chakra staat voor je ARCHETYPISCHE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFREFLECTIE

Demon: ILLUSIE

Basisrecht: Het recht om TE ZIEN

 

Wanneer je zesde chakra open is zien we de volgende kenmerken: Intuïtief - perceptief - voorstellingsvermogen - goed geheugen - toegang tot dromen en vermogen om ze zich te herinneren - vermogen tot symbolisch denken - vermogen tot visualiseren.

 

Mogelijke trauma's: Wat je ziet rijmt niet met wat je verteld is - invalidatie van intuïtie en paranormale ervaringen - lelijke of angstaanjagende omgeving (oorlogsgebied, geweld)

 

Een onderactief zesde chakra uit zich in :oOngevoeligheid - slecht gezichtsvermogen - slecht geheugen - moeite met het zien van de toekomst of het zich voorstellen van alternatieven - gebrek aan fantasie - zich geen dromen kunnen herinneren - ontkenning (kan niet zien wat er aan de hand is) - gemonopolariseerd (één ware, juiste en enige manier)

 

Een overactieve zesde chakra uit zich in: hallucinaties - waanideeën - obsessies - concentratieproblemen - nachtmerries

 

Lichamelijke aandoeningen: Hoofdpijn - Visuele problemen

 

Helingsstrategie: beeldende kunst scheppen - visuele stimulatie - meditatie - psychotherapie: kleuren en teken therapie , met het geheugen werken, beeld met gevoel verbinden, droomwerk, hypnose, geleide visualisaties, regressietherapie.

 

Affirmaties:

Ik zie alles helder

Ik sta open voor de wijsheid binnenin

Ik kan mijn visioen manifesteren.

 

7. SAHASRARA of KRUIN chakra (Sahasrara = duizendvoudig)

Het programma van je kruinchakra heeft te maken met transcendentie - immanentie - overtuigingen - Hogere Macht - Goddelijkheid - eenheid - visioen

Doel = begrip

Kleur = violet

Element = gedachte

Plaats = hersenschors

 

Je zevende chakra staat voor je UNIVERSELE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFKENNIS

Demon:GEHECHTHEID

Basisrecht: Het recht om TE WETEN EN TE LEREN

 

Wanneer je kruinchakra open is zien we de volgende kenmerken: het vermogen om informatie waar te nemen, te analyseren en te assimileren - intelligent, opmerkzaam, bewust - onbevooroordeeld, in staat in twijfel te trekken - heeft een gevoel van spirituele verbondenheid - wijsheid en meesterschap, ruim begrip.

 

Mogelijke trauma's: achtergehouden informatie - opvoeding die de nieuwsgierigheid onderdrukt - afgedwongen religiositeit -iInvalidatie van overtuigingen - blinde gehoorzaamheid (geen recht om vragen te stellen of zelf na te denken) - verkeerde informatie, leugens - spirituele mishandeling.

 

Een onderactieve kruinchakra uit zich in : spiritueel cynisme - leerproblemen - starre overtuigingen - apathie - exces in onderste chakra's - materialisme, hebzucht, dominantie van anderen

 

Een overactieve kruinchakra uit zich in: overintellectualisering - spirituele verslaving - verwarring - dissociatie van het lichaam.

 

Lichamelijke aandoeningen: coma - migraine - hersentumoren - geheugenverlies - cognitieve wanen

 

Helingsstrategie: herstellen van de verbinding met lichaam en emoties (in geval van exces) - herstellen van de verbinding met de geest (in geval van onderactiviteit) - programma van leren en studeren - spirituele discipline - meditatie - psychotherapie: onderzoek naar de eigen overtuigingen, ontwikkelen van de innerlijke getuige, doelen leren stellen, voice dialogue.

 

Affirmaties:

Ik draag de goddelijkheid in mij

Ik sta open voor nieuwe ideeën

Ik krijg de informatie die ik nodig heb

De wereld is mijn leraar

Ik word geleid door een hogere macht

Ik word geleid door mijn innerlijke wijsheid.

 

Bron: Handboek chakrapsychologie - Judith Anodea

 

 

 

Maaseikerlaan 33, 3680 Neeroeteren-Maaseik

Telefoon: 0486- 40 34 15

Email: josylaumen@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved Josy Laumen 2018