Babymassage


Babymassage

Babymassage

Na negen maanden van veiligheid en geborgenheid hebben baby's nood

aan continuïteit van dit warm gevoel.

Het masseren van je baby kan hier toe bijdragen.


De voordelen van babymassage:

  • Het stelt je baby gerust
  • Het is een warme en intense manier is om al heel vroeg na de geboorte                                                                                                                                              vorm te geven aan de verbondenheid met je baby;
  • Het is een positieve manier van communicatie is met je kind;
  • De neurologische, motorische en emotionele ontwikkeling van de baby  wordt gestimuleerd
  • Fysieke ongemakjes, zoals darmkrampen of obstipatie, kunnen verlicht worden


Reactie van je baby

  • Huilen is vaak een uiting van spanning die verdwijnt, net als geeuwen of zuchten. Het betekent dus niet noodzakelijk dat je baby het niet leuk vindt.


Heb je interesse? Dan leer ik jou hoe jij je baby  die heerlijke massage kan geven.