bachbloesemtherapie


Bloesemtherapie is in het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld door Dr. Edward Bach.

Dokter Bach beschouwde ziekte als een verstoring in de connectie met het spirituele lichaam, en om heling te ervaren het belangrijk is dat deze connectie weer hersteld wordt.


Emoties die deze verstoringen voeden zijn o.a. ongeduld, teveel zelfkritiek, langdurig verdriet, chronische angst, bitterheid, twijfel, onwetendheid, ontkenning, wrok, gebrek aan eigenwaarde, over-enthousiasme, teveel terughoudendheid, apathie, onverschilligheid, schuld...


Deze emoties leiden via blokkades in het energetische lichaam tot allerlei symptomen in het fysieke lichaam.


Dr. Bach ontdekte hoe 38 bloesemextracten een bijdrage konden leveren om de verstoringen veroorzaakt door de negatieve emoties weer in balans te brengen.


38 Bachbloesems

 

AGRIMONY - Agrimonie              de bloesem van EERLIJKHEID

van schijnharmonie tot innerlijke vrede


ASPEN - Ratelpopulier                 de bloesem van VOORGEVOELENS

van duistere voorgevoelens tot bewuste sensibiliteit


BEECH - Beuk                                 de bloesem van TOLERANTIE

         van betweter tot een goed verstaander.


CENTAURY - Duizendguldenkruid de bloesem van GEDIENSTIGHEID

van passief dienen tot actief dienen


CERATO - Loodkruid                     de bloesem van INTUITIE

van twijfel aan jezelf tot innerlijke zekerheid


CHERRY PLUM - Kerspruim       de bloesem van BERUSTING

van overspannenheid tot ontspanning


CHESTNUT BUD - Kastanjeknop de bloesem van HET LEREN

van lichtzinnigheid tot ervaring


CHICORY - Chicorie                      de bloesem van MOEDERLIJKE GEVOELENS

van veeleisende liefde tot onvoorwaardelijke liefde


CLEMATIS - Bosrank                    de bloesem van REALITEIT

van ontvluchten tot het vormgeven van de realiteit


CRAB APPLE - Appel                    de bloesem van REINHEID

Van schoonmaakwoede tot innerlijke orde


ELM - Veldiep                                 de bloesem van VERANTWOORDELIJKHEID

van verloren zelfvertrouwen tot innerlijk vertrouwen


GENTIAN - Gentiaan                     de bloesem van VERTROUWEN

van twijfel tot vertrouwen


GORSE - Gaspeldoorn                   de bloesem van HOOP

Van opgeven tot aanpakken


HEATHER - Struikheide               de bloesem van IDENTITEIT

van behoefige kleuter tot begripvolle volwassene


HOLLY - Hulst                                 de bloesem die HET HART OPENT

Van hard tot hart


HONEYSUCKLE - Kamperfolie   de bloesem van HET VERLEDEN

van de goede oude tijd tot de tijd van nu


HORNBEAM - Haagbeuk              de bloesem van VEERKRACHT

van psychische slapte tot geestelijk fit zijn


IMPATIENS - Reuzenbalsemien de bloesem van TIJD

van ongeduldig zijn tot geduld hebben


LARCH - Lariks                               de bloesem van ZELFVERTROUWEN

van zelfbeperking tot zelfontplooing


MIMULUS - Maskerbloem           de bloesem van DAPPERHEID

van angst voor de wereld tot vertrouwen in de wereld


MUSTARD - Herik                          de bloesem van LICHT

van zielsverdriet tot zielegrootheid


OAK - Eik                                          de bloesem van UITHOUDINGSVERMOGEN

van plichtsgetrouwe vechter tot kalme doorzetter


OLIVE - Olijf                                     de bloesem van REGENERATIE

Van uitputting tot kracht


PINE - Den                                       de bloesem van ZELFACCEPTATIE

van zelfverwijt tot zelfrespect


RED CHESTNUT - Rode Kastanje de bloesem van HET LOSMAKEN

van symbiose tot zelfstandigheid


ROCK ROSE - Zonneroosje           de bloesem van ESCALATIE

van paniek tot heldenmoed


ROCK WATER - Bronwater           de bloesem van FLEXIBILITEIT

van dogmatische discipline tot zorgvuldigheid


SCLERANTHUS - Hardbloem      de bloesem van EVENWICHT

van innerlijke verscheurdheid tot innerlijk evenwicht


STAR OF BETHLEHEM - vogelmelk de bloesem van TROOST

van shock tot heroriëntering


SWEET CHESTNUT - Tamme Kastanje de bloesem van VERLOSSING

vanuit het donker in het licht


VERVAIN - Ijzerhard                      de bloesem van GEESTDRIFT

van wereldverbeteraar tot fakkeldrager


VINE - Wijnstok                              de bloesem van AUTORITEIT

leiden en je laten leiden


WALNUT - Walnoot                       de bloesem van DE VROEDVROUW

van beïnvloedbaar zijn tot innerlijke standvastigheid


WATER VIOLET - Waterviolier    de bloesem van COMMUNICATIE

van isolement tot saamhorigheid


WHITE CHESTNUT - Paardekastanje de bloesem van GEDACHTE

van mentale carrousel tot innerlijke rust


WILD OAT -Ruwe Dravik               de bloesem van ROEPING

van zoeken tot vinden


WILD ROSE -Hondsroos               de bloesem van LEVENSLUST

van opgeven tot overgave


WILLOW - Wilg                                de bloesem van HET NOODLOT

van de grillen van het lot tot eigen verantwoordelijkheid
Bachbloesemtherapie

Een Bachbloesem mix op maat.


Een Bachbloesem mix op maat is een

persoonlijke samenstelling op basis

van de klachten en gemoedstoestanden die u momenteel parten spelen.

Iedere Bachbloesem wordt gekozen in functie van je karakter en persoonlijke klachten.


Voor welke klachten helpt een persoonlijke Bachbloesem mix?


In principe kan je voor iedere klacht een persoonlijke mix bekomen.

Vooral klachten die een emotionele en psychische oorzaak reageren heel goed op Bachbloesems.                                         Ook lichamelijke klachten waar emoties invloed op hebben, hebben baat bij Bachbloesems.