familie opstelling

                                                               

Wat kan familie opstelling voor mij betekenen?


Opstellingen brengt beweging rondom ziekte, relaties, familie, kinderen, geld of je loopbaan.


Het helpt ook als je je verloren, boos, depressief of angstig voelt.

Kortom, familieopstellingen zijn er voor iedereen die zakelijk en/of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Familieopstellingen is voor jou geschikt als je toe bent aan een belangrijke verandering in je leven: persoonlijk, relationeel of zakelijk.

Iets houdt je tegen om aan het roer van jouw leven te staan, en je wil nu eindelijk wel eens weten wat je al die jaren tegengehouden heeft.

Thema’s die je bijvoorbeeld tijdens de retraite kan inzetten zijn:


 • je voelt je niet gezien
 • je wil inzicht in de relatie met je (ex-)partner
 • je wil de relatie met je ouders, broers, zussen, eigen kinderen … verbeteren
 • je durft niet in je vertrouwen of eigen kracht te staan
 • je loopt steeds vast in werksituaties
 • je worstelt met regelmatig terugkerende angstgevoelens, boosheid, verdriet
 • je hebt ernstige schuldgevoelens
 • je voelt je vaak depressief
 • je hebt last van bindingsangst
 • je kreeg te maken met verlies (overlijden, scheiding)
 • je vindt het moeilijk om van jezelf te houden
 • één van je kinderen vertoont ernstig probleemgedrag
 • je hebt lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • je hebt last van burn-out, stress
 • verslavingenAls er sprake is van een verstrikking zijn de gewone "opruimmethodes" vaak niet afdoende.  Een familieopstelling is dan een prachtige manier om patronen te doorbreken zodat de liefde weer kan stromen.Vaak gaat in een familie een kind of iemand anders iets voor een voor een ander gaan dragen of op een plek van een ander gaan staan om het systeem weer in balans te brengen.

Dit gebeurt meestal onbewust en dit gebeurt altijd vanuit liefde!

Zelfs als dat ten koste van hem/haar zelf gaat.

Individuele opstelling
WAT ZIJN FAMILIEOPSTELLINGEN?

Familieopstellingen is een methodiek (ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger) die, zonder veel woorden, ons laat zien wat de onbewuste oorzaken achter ons gedrag zijn. Ook laat het ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we in ons huidige gezin of in onze familie van herkomst innemen.


Tijdens een familieopstelling wordt duidelijk dat wij verbonden zijn met onze voorouders door banden van loyaliteit. Wij dragen onverwerkte emotionele ladingen mee en manifesteren deze onbewust in ons eigen leven – met soms destructieve gevolgen voor ons en de mensen om ons heen.


Ik gebruik altijd het volgende beeld om uit te leggen hoe het werkt. Als iemand tegen je zegt dat je de neus hebt van je vader of de ogen van je grootvader of overgrootmoeder, dan is dat niet moeilijk te geloven, omdat je dat kan zien. Het is heel duidelijk zichtbaar dat we door fysieke kenmerken met onze familie verbonden zijn. Echter, de onzichtbare ladingen, (emotionele ladingen, trauma’s, ongelukken, verdriet, verlies, geweld …)  die in een familie gedragen worden, werken ook door over de generaties heen. Het is niet omdat er nooit over gepraat wordt, dat het er niet is.
Elke familie heeft een familiegeweten. Dat geweten leeft en handelt volgens de natuurwetten: het heeft een natuurlijk evenwicht. Als er echter in een familie iets gebeurt (dood, uitsluiting, scheiding …) waardoor er onevenwicht ontstaat, dan zal het familiegeweten via andere familieleden op zoek gaan naar een nieuw evenwicht.


Als een moeder bijvoorbeeld haar verdriet om haar overleden moeder nooit heeft verwerkt, kan dat onbewust door de dochter opgepikt worden. Ze voelt onbewust het onevenwicht en ze gaat dan in plaats van haar moeder dat verdriet uitleven door bijvoorbeeld depressief te worden, of door zich van het leven te willen beroven. Onbewust zegt ze dan: ‘Ik zal wel lijden in jouw plaats, mama.’ Zo groot is onze loyaliteit en liefde voor onze familieleden dat we er ons leven voor geven.


Omdat je tijdens een familieopstelling deze banden van loyaliteit bewust maakt, zijn opstellingen zo effectief. Je herkent daarbij hoe sterk de invloed van je voorouders op je eigen leven was en je ziet hoeveel meer vrijheid het je geeft als je deze vaak destructieve aspecten loslaat.


Kortom, een familieopstelling:

 • Is een fascinerend en uniek leerproces.
 • Het schenkt je waardevolle inzichten en een nieuw, verruimd bewustzijn.
 • Je kan heel sterk voelen hoe innig je verbonden bent met je voorouders.
 • Eens je onbewuste verstrikkingen zijn opgelost ga je merken welke positieve krachten van hen naar jou toestromen.
 • Bovendien ga je meer ontspannen door het leven en zal je jezelf dankbaar zijn dat je de oude problemen achter je hebt gelaten.


MOET JE DAARVOOR JE FAMILIE MEEBRENGEN?

Neen! Bij een familieopstelling werk je in een groep van mensen die je meestal niet kent, tenzij je een enthousiasteling bent zoals ik en heel vaak opstellingen bijwoont. Iedereen aanwezig kan uitgenodigd worden om representant te zijn, plaatsvervanger voor de familieleden die tijdens een opstelling nodig zijn. Jouw eigen familieleden zijn dus niet nodig. Het is zelfs zo dat als je familieleden toch aanwezig zouden zijn, ze gevraagd worden om niet deel te nemen aan de opstelling.


Stel dat jij met een probleem zit, dan ben jij de vraagsteller.  De vraagsteller mag een vraag inbrengen, waar tijdens de opstelling een antwoord op komt. Zo'n vraag zou  kunnen zijn:  ‘Ik word nooit gezien. Op mijn werk, in mijn gezin, in mijn vriendenkring; iedereen praat over me heen, loopt over me heen alsof ik er niet ben! Of ik wil weten waarom mijn relatie met mijn zoon, dochter moeizaam verloopt enz. Dit wordt samen met de begeleider besproken en er wordt samen gezocht naar een woord dat de opstelling vertegenwoordigt. Dit woord wordt aan  de representanten verteld. 


In een volgende fase wordt de vraagsteller uitgenodigd om representanten te kiezen voor zichzelf, voor je hogere zelf en vervolgens voor bijvoorbeeld je partner,  je vader, je moeder en hen een plaats te geven in de ruimte. De representanten gaan dan, vanuit de positie die ze gekregen hebben, voelen wat dat met hun doet. Let wel: het is geen rollenspel, er wordt niet geacteerd. Een familieopstelling toont wat er werkelijk speelt.


Omdat alle families hetzelfde systeem als oorsprong hebben, is het makkelijk om voor elkaar te gaan invoelen. Representanten kunnen vaak veel beter dan de vraagsteller bepaalde patronen en blinde vlekken invoelen omdat ze niet misleid worden door het denken (de vraagsteller heeft immers verdedigingsmechanismen, of heeft bijvoorbeeld geleerd om niet te voelen, omdat voelen te pijnlijk is.)


KAN EEN OPSTELLING THERAPIE VERVANGEN?

Hier bestaan verschillende meningen over. Ik zie het opstellingswerk het liefst als een therapeutische werkwijze die een enorm versnellend effect kan hebben op, en synchroon kan ingezet worden bij, andere vormen van therapie. Familieopstellingen dringt snel tot de kern van een probleem door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan jaren reguliere psychotherapie.


Tijdens één opstelling krijg je vaak inzichten waar je anders jaren therapie voor nodig hebt. Soms is het echter ook zo dat je eerst gesprekstherapie of een langzamer proces van therapie nodig hebt vooraleer je klaar bent om diep verborgen verstrikkingen aan de oppervlakte te brengen. Ik denk hierbij aan misbruik, mishandeling, een zwaar oorlogsverleden of moord, in je eigen of in voorgaande generaties.


IS HET GEVAARLIJK OM EEN OPSTELLING TE DOEN? KUNNEN ER DINGEN MIS GAAN?

Het is niet gevaarlijk. Opstellingen zijn geen hocus pocus. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode, het is een systeem om onzichtbare, hinderlijke patronen naar de oppervlakte te brengen. Familieopstellingen helpen om te kunnen voelen en ervaren wat er werkelijk met je aan de hand is.

Het is mogelijk dat er bij jezelf als representant dingen aangeraakt worden. Ook hiervoor is voldoende aandacht zodat je met je nieuwe inzichten en een gerust en veilig gevoel weer naar huis kan gaan.


IK WEET NIETS OVER MIJN FAMILIEGESCHIEDENIS. IK HEB GEEN FEITEN.

In het geval dat je geen toegang hebt tot je familiegeschiedenis, bijvoorbeeld omdat je geadopteerd bent of omdat je beide ouders vroegtijdig overleden zijn, dan nog kan je een opstelling doen. De representanten gaan dan voor jou invoelen en kunnen je heel wat dingen duidelijk gemaakt worden.


ZIJN FAMILIEOPSTELLINGEN EEN INSTANT OPLOSSING VOOR MIJN PROBLEEM? BEN IK DAN EINDELIJK VOOR ALTIJD VERLOST?


Het is mogelijk dat je na één opstelling voorgoed verlost bent van je ziekte, blokkade of depressie, maar dat is geen garantie. Soms zijn meerdere opstellingen nodig.


Het verloop van de opstelling hangt af van jouw bewustzijnsniveau als vraagsteller, en in hoeverre jouw ‘systeem’ open staat voor genezing.


Meestal voel je het effect van een opstelling in de tweede of derde maand na de opstelling. Er verschuift iets in je familierelaties, een familielid gaat zich plots anders gedragen, enz.


IK WIL GRAAG EEN OPSTELLING DOEN, MAAR VOEL ME NIET ZO VEILIG IN EEN GROEPSGEBEUREN.


In de individuele praktijk kun je ook prima met opstellingen werken maar dan kleiner.

Je kunt het gezin opstellen en bekijken welke plek een ieder inneemt of alleen een ouder tov het kind.

Maar ook een persoon tov een probleem/gevoel/kwestie. Op deze manier kun je vaak sneller inzichten in een gedeelte van het systeem krijgen. Het kan voorkomen dat ook een generatie verder erbij betrokken wordt als dat nodig is.


Er wordt gewerkt met  vloerankers ( bijv. knuffels, lapjes vilt, leer of papiertjes) of met poppetjes.

De inzichten zijn vaak zeer verhelderend, rustgevend en helend! En werken nog lang na.


ACHTERGROND INFORMATIE

Bert Hellinger een psychotherapeut uit Duitsland heeft het systemisch werk ontwikkeld, ook wel bekend als familieopstellingen. Hij ontdekte tijdens zijn werken met mensen dat er wetmatigheden te benoemen zijn waarbij ieder lid van een familie ( systeem) zich prettig voelt. Of eigenlijk liever gezegd waarbij de ziel rust voelt. Daarbij wordt geen onderscheid tussen doden of levenden gemaakt. De ziel is immers eeuwig. Ook ontdekte hij zinnen en ordeningen waarbij veel systemen en delen van het systeem zich het prettigst voelen. De verstrikkingen en verstoringen kunnen door middel van een opstelling verhelderd worden en een nieuw innerlijk  rustgevend beeld creëren.


Familie opstelling

Maaseikerlaan 33, 3680 Neeroeteren-Maaseik

Telefoon: 0486- 40 34 15

Email: josylaumen@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved Josy Laumen 2018