De energiebanen


Energiebanen


De energiebanen zorgen voor het transport van energie in ons lichaam. Je kan ze vergelijken met wat de bloedvaten zijn voor het bloedvatenstelsel, of de lymfevaten zijn voor het lymfestelsel.


De belangrijkste energiebanen zijn: Ida - Pingala - Sushumna

 

Ida staat voor de maan, voor het vrouwelijke en beheerst alle mentale processen

Pingala staat  voor de zon, voor het mannelijke.en beheerst alle vitale processen.

Sushumna, is het kanaal voor het ontwaken van het spirituele bewustzijn.


Sushumna stroomt door het centrale kanaal van het ruggenmerg, terwijl Ida en Pingala gelijktijdig over de buitenkant van het ruggenmerg stromen, maar nog steeds, maar nog steeds aan de binnenkant van de wervelkolom.

De 3 energiebanen beginnen in je basischakra.

Van daaruit vloeit Sushumna rechtstreeks naar boven binnen in het centrale kanaal, terwijl Ida naar links gaat en Pingala naar rechts.

Ter hoogte van je tweede chakra komen de drie nadi's weer samen en Ida en Pingala kruisen elkaar. Ida gaat naar rechts, Pingala naar links en Sushumna blijft recht naar boven stromen door het centrale kanaal.

Dit zelfde gebeurt in je derde chakra, en zo verder. 

Ten slotte ontmoeten Ida, Pingala en Sushumna elkaar in de pijnappelklier - het Ajna chakra in het derde oog.


Ida Nadi

Deze nadi  vormt het linker energiekanaal van het energetisch lichaam. Het is het vrouwelijke energiekanaal dat linksom cirkelt en opstijgt van uit je basischakra. Het is de drager van de lunaire of vrouwelijke energiestromen. De vrouwelijke levensenergie is voedend en reinigend en staat voor het manifesterende bewustzijn. Het is de opstijgende kracht. (komende van uit Moeder aarde)


Pingala Nadi

Deze nadi  vormt het rechter energiekanaal van het energetisch lichaam. Het is het mannelijke energiekanaal dat rechtsom cirkelt en neerdaalt van uit je kruin. Het is de drager van mannelijke energiestromen. De mannelijke levensenergie is elektrisch, verbaal en rationeel van aard. Hij is ook reinigend, maar meer als het reinigende effect van vuur. Pingala geeft kracht en vitaliteit.

De mannelijke levensenergie staat voor het zuivere ongemanifeestde bewustzijn. Het is een neerdalende kracht. (komende van uit de kosmos)


Sushumna Nadi

De Sushumna energiebaan ontspringt in je basischakra, loopt lang je wervelkolom omhoog, en komt uit in je kruinchakra. De zeven hoofdchakra's zijn gelegen aan deze energiebaan. Door deze Sushumna nadi stroomt onze Prana, Chi, Ki, Levensenergie.


Ida en de Pingala werken om de beurt in het lichaam, niet tegelijkertijd. Als je je neusgaten observeert, merk je dat over het algemeen de ene kant vrij stroomt en dat de andere kant geblokkeerd is. Als het linker neusgat open is, is het de maan energie of Ida nadi die stroomt; als het rechter neusgat vrij is stroomt de zonne-energie of Pingala nadi.


Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer het rechter neusgat open is, de linker hemisfeer van de hersenen is geactiveerd. Wanneer het linker neusgat open is, is de rechter hersenhelft geactiveerd. Dit is hoe de nadi’s of energie-kanalen de hersenen, het levensproces en het bewustzijn controleren.


Wanneer er blokkades optreden in deze energiebanen heeft tot invloed op ons fysieke lichaam.

Daar het fysieke lichaam van energie wordt voorzien via deze energiebanen.