Energetische therapie


Energetische therapie

"Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterieuze,

daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort."

Albert Einstein

Energetische therapie is een verzameling van behandelingstechnieken die rechtstreeks op ons energielichaam inwerken.

Voor sommigen klinkt het woord energielichaam misschien vreemd of mysterieus in de oren.

Echter energetische behandelingen zijn al duizenden jaren oude en worden in het Oosten al eeuwen met succes toegepast. Bij ons in het westen is men nog niet altijd zo vertrouwd met deze manier van heling.


Hoe werkt energetische therapie? 

Om energetische therapie beter te begrijpen kun je dit het beste vergelijken met een stromend riviertje door een akker. Het water zorgt dat de akker gezond en vruchtbaar is. Raakt een zijtak verstopt, dan loopt het water niet meer goed door. Het gewas op de akker wordt aangetast.  Door middel van energetische therapie wordt de rivier weer opgeschoond, zodat de energie weer vrij kan stromen. De akker komt weer in balans.


Wat is het energetisch lichaam?

Het energetisch lichaam is een verzamelnaam voor alle energiestromingen in en rond het lichaam inclusief die plaatsen waar deze energiestromen plaatsvinden. 

De energiestromingen in het lichaam noemen we de energiebanen. Rondom het lichaam de aura. en de plaatsen waar de stromingen plaatsvinden de chakra's. Het energetich lichaam is het lichaam waar jij mee voelt, niet in de zin van met je huid iets voelen, maar van innerlijk voelen. 


Wil je hierover graag meer weten:


Energetische blokkades

In een gezond persoon is het energielichaam in harmonie en balans. Maar wanneer in ons energetisch lichaam de energie niet vrij meer kan stromen kunnen er blokkades ontstaan. Het gevolg hiervan is dat de bijbehorende organen, spieren, gewrichten en andere delen van ons fysieke lichaam onvoldoende energie krijgen om optimaal te functioneren. Wanneer deze toestand langdurig aanhoudt ontstaan er storingen in de geblokkeerde gebieden, waardoor er lichamelijke klachten ontstaan.


De oorzaken voor de ziekte hebben hun oorsprong in ons energetische lichaam.

Willen we de diepliggende oorzaken van fysieke klachten bij de wortel aanpakken,

dan dienen we ons te richten op het vrij maken van ons energetisch systeem.


Energetische behandelingsvormen

Tijdens een energetische behandeling werken we binnen het energetisch lichaam dat verzwakt of overbelast is. Door het gebruik van verschillende balancerende technieken kan het energieveld worden teruggebracht naar een stromende, gezonde, harmonieuze staat.