reiki master


Reiki 3


The best and most powerfull pharmacy

is within your own system

Dr. Mikao Ushui


Reiki Master

Wanneer je besluit het pad van Reiki Master te volgen en de derde graad

van Reiki te halen, heb je zeker het gevoel van een roeping te hebben.

Misschien voel je een drang om meer over jezelf te weten te komen en

deze ervaring te gebruiken om anderen te helpen zichzelf te ontdeken en

meer van zichzelf te houden.


Nadat je één tot twee jaar ervaring met Reiki hebt opgedaan, kan je de graad van Reiki MASTER halen. De derde graad wordt in het Japans SHIN PI DEN genoemd. 

De vorming en inwijding tot Reiki-meester neemt langere tijd in beslag. Het is vooral een groeiproces en brengt veranderingen op vele gebieden met zich mee. De derde graad vraagt om spirituele volwassenheid. Je energie en bewustzijn komen op een hoger niveau. 


De afstemming bij Reiki 3 is de meest intense afstemming van allemaal en start een vergaande ontwikkeling op en biedt je de kans op grote groei op alle niveaus. Je ontkomt er niet aan om oude opvattingen en gedragspatronen onder de loep te nemen en in twijfel te trekken, waarna je ze dient los te laten. Als Reiki master wordt jij je ervan bewust dat je zelf "baas over je eigen leven" bent. 


Daar het trainingsprogramma veel uitgebreider is en niet zomaar in een cursus kan gegeven worden, vraag ik de kandidaten om mij bij eerste en tweede graads cursussen te assisteren. Het stelt je in staat om de kennis op te frissen en de beheersing van de symbolen te vervolmaken.


Als je erover denkt om Reiki master te worden, zou je vertrouwen moeten hebben in je vaardigheid om Reiki aan anderen te leren, want dat zal je voornaamste taak als Master zijn.  Een belangrijk onderdeel van de Master cursus is het leren van het geven van afstemmingen. 


Zelf ontvang je  het Mastersymbool, het vierde Reiki symbool. Vanaf het moment dat je ingewijd bent kan je de kracht van het symbool in je voelen. De kracht van dit symbool kan je inzetten voor jouw eigen persoonlijke groei en voor het werken met anderen.


Deze cursus wordt 1 maal per jaar gegeven.

"Wanneer je eenmaal jezelf hebt gevonden, ben je thuisgekomen.

Je hebt je liefde gevonden, je onuitputtelijke extase,

en heel je leven is één groot feest van dansen, vieren en zingen -

Je leeft intens en sterft gelukzalig.

Deze dingen gebeuren geheel uit zichzelf"

Osho