Autogene training


Autogene training

Mijn armen en benen zijn zwaar en warm,

Mijn hart klopt rustig en regelmatig

Mijn ademhaling is rustig en vrij

Mijn buik voelt prettig warm

Mijn voorhoofd voelt koel

Ik ben stil

Johannes Heinrich Schultz

Deze ontspanningsmethode werd in de jaren 20 van de vorige eeuw ontwikkeld door de duitse psychiater Johannes Heinrich Schultz. Hij geloofde sterk in de zelfhelende kracht van het lichaam. Hij zag het dat als we het lichaam met rust laten het zelf het (herstel) werk kon doen.


Schultz merkte op dat mensen die onder hypnose worden gebracht vaak gevoelens van zwaarte en warmte ervaren. Hij was ervan overtuigd dat die gevoelens niet door de hynotiseur ‘van buiten’ worden opgewekt, maar door de persoon zelf. Zijn streven was om mensen de mogelijkheid te geven om dit zelfstandig doen, dus zonder therapeut of hypnotiseur.


Hij noemde de training dan ook een vorm van zelf-hypnose. Het woord autogeen betekent zoiets als ‘zelf generen’ of ‘zelf opwekken’.


De methode werkt met concentratie op innerlijke sensaties. Centraal staat daarbij het niet forceren, maar laten gebeuren. Het uitnodigen van ontspanning en gevoelens, en het observeren van het eigen lichaam zonder manipuleren.


Bij autogene training wordt de cliënt gevraagd affirmaties, positieve en bevestigende wensen, in gedachte te herhalen terwijl er een betekenisvol beeld bij gevisualiseerd wordt. Er is een verschil met hypnose of progressieve relaxatie dat men een specifiek effect van elke afzonderlijke affirmatie verwacht.

Als gevolg daarvan ervaart de beoefenaar ook daadwerkeijk ontspanningsreacties van zwaarte, warmte, een rustige hartslag en verdieping van de ademhaling.


Met behulp van deze techniek kan je tot een grotere innerlijke rust en ontspanning komen.